Tresorera




 

Nom: Mari Pau

Cognoms : Palazín Molina

Càrrec: Tresorera



E-mail: mpalacin@grupculturalgarrigues.com

Mòbil: 610880465

Telèfon: 973275415

DNI: 40885426M



Formació: CFGS Auxiliar Administratiu


Professió: Auxiliar Administrativa




No hay comentarios:

Publicar un comentario